Miesto:
Veľké Zlievce

Farma
Veľké Zlievce

Farma Veľké Zlievce

V rámci snahy o zachovanie tradície pestovania paradajok v našom okrese som sa rozhodol pre kúpu skleníka. Hoci máme na farme s pestovaním paradajok práce stále veľa, ako každý pestovateľ, radi zbierame plody svojej práce. Farma vo Veľkých Zlievcoch sa môže pochváliť takmer 30-ročnou pestovateľskou tradíciou.

Farma Veľké Zlievce

V minulosti sa tu na 3 hektároch pestovali gerbery a 2,2 hektára slúžilo na pestovanie paradajok. Farma vo svojej dnešnej podobe vznikla v roku 2013. Na ploche 3,3 hektára sa postavili úplne nové vysoké skleníky. V súčasnosti na farme využívame na vykurovanie najmä drevnú štiepku, ale stále nám ostáva ako záložný zdroj plyn. Recyklujeme odpad a prebytočnú vodu zo zavlažovania. Na ochranu rastlín používame len prirodzenú ochranu v podobe hmyzu.

Na Farme Veľké Zlievce
pestujeme:

Koktejlka Strapáčik