Modernizácia závlahových systémov

Názov projektu:

Modernizácia závlahových systémov

spoločnosti VITA – ZEL & company, spol. s.r.o.

 

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu je priviesť k zvýšeniu produkcie, kvality existujúcich závlahových systémov a efektívnejšieho nakladania so závlahovou vodou a energiou spoločnosti VITA – ZEL & company, spol. s.r.o. investovaním do inovatívnej technológie pre špeciálnu rastlinnú výrobu.

 

Ciele projektu:

  • znížiť prevádzkové náklady za spotrebu vody modernizáciou závlahových systémov  
  • zvýšiť produkciu vypestovanej zeleniny
  • zvýšiť kvantitu a kvalitu vypestovanej zeleniny
  • znížiť environmentálnu záťaž  na životné prostredie

 

Ciele a činnosti projektu prispievajú k zvýšeniu celkovej výkonnosti a udržateľnosti poľnohospodárskeho podniku a nadväzujú na opatrenia fokusovanej oblasti- prioritnej

  • 2A zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie a k fokusovanie oblasti – sekundárnej
  • 5A- zvýšenie efektívnosti využívania vody v poľnohospodárstve

 

Ciele, zameranie a činnosti projektu, ako aj spoločnosti sú v súlade Opatrením 4.1., nakoľko prispievajú k napĺňaniu jeho prierezových cieľov, hlavne prispievajú k zvýšeniu efektívnosti využívania vody v poľnohospodárstve a k zvýšeniu energickej efektívnosti a úspory energie v pôdohospodárstve.  

Podrobnosti projektu si môžete stiahnuť nižšie:

Stiahnuť dokument