Investície do špeciálnej rastlinnej výroby spoločnosti VITA - ZEL & company, spol. s r.o.