Výstavba fotovoltického zariadenia 97 kW na výrobu elektrickej energie